Cookie policy

Această politică descrie modul în care echipajul OGR utilizează cookie-urile pe https://www.ogrcrew.com (“site-ul”). Vă recomandăm să consultați și Politica de confidențialitate pentru informații suplimentare despre modul în care colectăm și folosim informațiile colectate de la vizitatorii site-ului. Această politică este valabilă începând cu data de 5 septembrie 2018. Utilizarea în continuare a Site-ului va însemna acceptarea acestei politici. Putem modifica acest Acord fără a vă notifica, prin urmare vă rugăm să verificați din nou în mod frecvent pentru actualizări.

Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord că putem utiliza cookie-urile descrise în această Politică de Cookie. Puteți opri modulele cookie prin modificarea setărilor din browserul dvs. (mai jos veți găsi mai multe informații despre cum să faceți acest lucru).

CE SUNT COOKIES?

Cookie-urile sunt fișiere text, care conțin cantități mici de informații, care sunt descărcate pe dispozitivul dvs. de navigare (cum ar fi un computer sau un smartphone) atunci când vizitați un site web. Cookie-urile pot fi recunoscute de site-ul web care le-a descărcat – sau de alte site-uri web care utilizează aceleași module cookie. Aceasta ajută site-urile să știe dacă dispozitivul de navigare le-a vizitat înainte.

CE SUNT COOKIES UTILIZATE?

Cookie-urile fac o mulțime de locuri de muncă diferite, cum ar fi să ne ajute să înțelegem modul în care este utilizat site-ul, permițându-vă să navigați eficient între pagini, să vă amintiți preferințele dvs. și, în general, să vă îmbunătățiți experiența de navigare. Modulele cookie pot, de asemenea, să vă asigure că marketingul pe care îl vedeți online este mai relevant pentru dvs. și interesele dvs.

CE TIPURI DE COOKIES UTILIZEAZĂ OGRCREW.COM?

Tipul de cookie-uri utilizate pe majoritatea site-urilor Web poate fi pus în general în una din următoarele șase categorii: Strict Necesar, Performanță, Funcționalitate, Flash, Conținut personalizat și Direcționare. Pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare, Upwork utilizează toate aceste categorii pe Site. Puteți afla mai multe despre fiecare categorie de module cookie în secțiunile de mai jos.

TRATAMENTE STRICT NECESARE

Aceste cookie-uri sunt esențiale, deoarece vă permit să vă deplasați pe Site și să utilizați funcțiile sale, cum ar fi accesarea zonelor securizate. Fără aceste cookie-uri, nu pot fi furnizate anumite servicii pe care le-ați solicitat, cum ar fi depunerea plăților.

PERFORMANȚE COOKIES

Aceste module cookie colectează informații despre modul în care utilizați site-ul, de exemplu care dintre paginile dvs. accesați cel mai des și dacă primiți mesaje de eroare de la anumite pagini. Aceste module cookie nu adună informații care vă identifică. Toate informațiile pe care aceste cookie-uri le colectează sunt anonime și sunt utilizate numai pentru a îmbunătăți modul în care site-ul funcționează.

COOKII DE FUNCȚIONALITATE

Aceste module cookie permit site-ului să-și amintească alegerile pe care le faceți (cum ar fi numele dvs. de utilizator, limba sau regiunea în care vă aflați). De exemplu, site-ul folosește module cookie funcționale pentru a vă aminti preferințele de limbă. Aceste cookie-uri pot fi, de asemenea, folosite pentru a vă aminti modificările pe care le-ați făcut în ceea ce privește dimensiunea textului, fontul și alte părți ale paginilor pe care le puteți personaliza. Acestea pot fi, de asemenea, folosite pentru a furniza servicii pe care le-ați cerut, cum ar fi vizionarea unui videoclip sau comentarea unui blog. Informațiile pe care aceste cookie-uri le colectează pot fi anonime și nu pot urmări activitatea dvs. de navigare pe alte site-uri web.

FLOARE COOKIES

Putem, în anumite circumstanțe, să folosim Adobe Flash Player pentru a difuza conținut special, cum ar fi clipuri video sau animație. Pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului, Obiecte locale comune (denumite în mod obișnuit “cookie-uri Flash”) sunt folosite pentru a oferi funcții precum amintirea setărilor și preferințelor dvs. Flash cookie-urile sunt stocate pe dispozitivul dvs., dar sunt gestionate printr-o interfață diferită de cea oferită de browserul dvs. web. Acest lucru înseamnă că nu este posibil să gestionați cookie-urile Flash prin browserul dvs. în același mod în care ați gestiona în mod normal cookie-urile. În schimb, puteți accesa instrumentele de gestionare Flash de pe site-ul Web Adobe la http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html.

REDUCEREA CONCURSULUI DE CONȚINUT

Cookie-urile de conținut personalizate ajută site-ul să furnizeze funcții îmbunătățite și să afișeze conținutul într-un mod care este relevant pentru dvs. Aceste cookie-uri ajută Site-ul să determine ce informații să vă arate în funcție de modul în care ați folosit Site-ul anterior. Aceste module cookie nu vă urmăresc activitatea de navigare pe alte site-uri web.

CĂRUCIUNILE DE APĂRARE

Aceste module cookie sunt utilizate pentru a difuza anunțuri care sunt mai relevante pentru dvs. și interesele dvs. Ele sunt, de asemenea, utilizate pentru a limita numărul de ori pe care le vedeți o reclamă, precum și pentru a ajuta la măsurarea eficacității unei campanii de publicitate. Aceștia își amintesc că ați vizitat un site web și că aceste informații pot fi distribuite altor organizații, cum ar fi agenții de publicitate. Aceasta înseamnă că, după ce ați fost pe Site, puteți vedea unele anunțuri despre serviciile noastre în altă parte pe Internet.

CUM SUNTEȚI PĂMÂNT LOCUL PE DISPOZITIVUL MEA?

Durata de timp în care un modul cookie va rămâne pe dispozitivul dvs. de navigare depinde de tipul de cookie “persistent” sau de “sesiune”. Cookie-urile pentru sesiuni vor rămâne pe dispozitiv numai până când nu mai răsfoiți. Cookie-urile persistente rămân în dispozitivul dvs. de navigare până când acestea expiră sau sunt șterse.

CUPRINȚELE PRIMEI ȘI TERȚE

Cookie-urile primului sunt cookie-uri care ne aparțin, în timp ce modulele cookie ale terțelor părți sunt module cookie pe care o altă parte le plasează pe dispozitivul dvs. de navigare prin site-ul nostru. De exemplu, Facebook va plasa un cookie pe dispozitivul dvs. de navigare dacă faceți clic pe linkul Facebook când navigați pe site.

Cum sa controlati si sa eliminati cafeaua prin intermediul browserului dumneavoastra

Browserul pe care îl utilizați pentru a vizualiza Site-ul poate permite, dezactiva sau șterge cookie-urile. Pentru a face acest lucru, urmați instrucțiunile furnizate de browserul dvs. (de obicei situate în cadrul opțiunii “Ajutor”, “Instrumente” sau “Modificați”). Rețineți că, dacă setați browserul să dezactiveze modulele cookie, este posibil să nu puteți accesa anumite părți ale site-ului, de exemplu, pentru a vă depune o cerere sau pentru a posta o activitate. Alte părți ale Site-ului nu funcționează corespunzător. Puteți afla mai multe informații despre modificarea setărilor cookie-ului dvs. de browser la www.allaboutcookies.org.

CONTACT

Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de cookie, vă rugăm să ne contactați la [email protected] sau prin poștă adresată la Attn: Legal, str. Dr. Iacob Felix nr. 41, 011032 București, RO.

This policy describes how OGR Crew uses cookies on https://www.ogrcrew.com (the “Site”). We recommend that you also consult our Privacy Policy for additional information on how we collect and use information collected from visitors to the Site. This policy is effective September 5, 2018. Your continued use of the Site after that will signify your acceptance of this policy. We may modify this Agreement without notifying you, so please check back often for updates.
By using the Site, you agree that we can use the cookies described in this Cookie Policy. You can stop cookies by changing the settings in your browser (more information on how to do this is provided below).
WHAT ARE COOKIES?
Cookies are text files, containing small amounts of information, which are downloaded to your browsing device (such as a computer or smartphone) when you visit a website. Cookies can be recognized by the website that downloaded them — or other websites that use the same cookies. This helps websites know if the browsing device has visited them before.
WHAT ARE COOKIES USED FOR?
Cookies do lots of different jobs, like helping us understand how the Site is being used, letting you navigate between pages efficiently, remembering your preferences, and generally improving your browsing experience. Cookies can also help ensure marketing you see online is more relevant to you and your interests.
WHAT TYPES OF COOKIES DOES OGRCREW.COM USE?
The type of cookies used on most websites can generally be put into one of six categories: Strictly Necessary, Performance, Functionality, Flash, Tailored Content and Targeting. In order to provide you with the best browsing experience, Upwork uses all of these categories on the Site. You can find out more about each cookie category in the sections below.
STRICTLY NECESSARY COOKIES
These cookies are essential, as they enable you to move around the Site and use its features, such as accessing secure areas. Without these cookies, some services you have asked for such as payment submission can’t be provided.
PERFORMANCE COOKIES
These cookies collect information about how you use the Site, for example which pages you go to most often and if you get error messages from certain pages. These cookies don’t gather information that identifies you. All information these cookies collect is anonymous and is only used to improve how the Site works.
FUNCTIONALITY COOKIES
These cookies allow the Site to remember choices you make (such as your user name, language or the region you’re in). For instance, the Site uses functionality cookies to remember your language preference. These cookies can also be used to remember changes you’ve made to text size, font and other parts of pages that you can customize. They may also be used to provide services you’ve asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymous and they cannot track your browsing activity on other websites.
FLASH COOKIES
We may, in certain circumstances, use Adobe Flash Player to deliver special content, such as video clips or animation. To improve your user experience, Local Shared Objects (commonly known as “Flash cookies”) are employed to provide functions such as remembering your settings and preferences. Flash cookies are stored on your device, but they are managed through an interface different from the one provided by your web browser. This means it is not possible to manage Flash cookies through your browser in the same way you would normally manage cookies. Instead, you can access your Flash management tools from Adobe’s website at http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html.
TAILORED CONTENT COOKIES
Tailored content cookies help the Site provide enhanced features and display content in a way that is relevant to you. These cookies help the Site determine what information to show you based on how you have used the Site previously. These cookies do not track your browsing activity on other websites.
TARGETING COOKIES
These cookies are used to deliver advertisements that are more relevant to you and your interests. They are also used to limit the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of an advertising campaign. They remember that you have visited a website and this information may be shared with other organizations such as advertisers. This means after you have been to the Site you may see some advertisements about our services elsewhere on the Internet.
HOW LONG WILL COOKIES STAY ON MY BROWSING DEVICE?
The length of time a cookie will stay on your browsing device depends on whether it is a “persistent” or “session” cookie. Session cookies will only stay on your device until you stop browsing. Persistent cookies stay on your browsing device until they expire or are deleted.
FIRST AND THIRD PARTY COOKIES
First party cookies are cookies that belong to us, while third party cookies are cookies that another party places on your browsing device through our Site. For example, Facebook will place a cookie on your browsing device if you click on the Facebook link when browsing the Site.
HOW TO CONTROL AND DELETE COOKIES THROUGH YOUR BROWSER
The browser you are using to view the Site can enable, disable or delete cookies. To do this, follow the instructions provided by your browser (usually located within the “Help,” “Tools” or “Edit” facility). Please note that if you set your browser to disable cookies, you may not be able to access certain parts of the Site for example applying for a job or posting a job. Other parts of the Site may also not work properly. You can find out more information about how to change your browser cookie settings at www.allaboutcookies.org.
CONTACTING US
If you have any questions about this Cookie Policy, please contact us at [email protected] or by mail addressed to Attn: Legal, 41, Dr. Iacob Felix street, 011032 Bucharest, RO.
Bitnami